Monday, March 23, 2009

ఎవరీ భగవంతుడు????????

చాలా కాలం గమనించా..
భగవంతుడు ఉన్నడా అని అన్వేషించా..
అనుకున్నది ఒకటి
జనులనుండి విన్నవి కోటి.

భక్తి ముసుగులో జరుగుతుంది వ్యాపారం.
దేవుడిని నిజంగా చూశారా జనం?
అయినా ఉన్నాడనే నమ్మకం అపారం.
ఎందుకు వాడిపై అందరికీ మమకారం?
అని ఆలోచిస్తే తెలిసిందొక విషయం!!!!

భగవంతుడనేది ఒక "నమ్మకం".
భాధల సుడిగాలిలో ఒక వరం
అందుకే పెరుగుతుందేమో మన మనోబలం

2 comments: